English version
  บริษัท สุมิตราทัวร์ แอนด์ ทรานเซอร์วิส จำกัด  
  เรามีอู่รถและการบริการที่ได้มาตราฐาน เพื่อรองรับการให้บริการกับรถที่ใช้รับส่งพนักงาน และการจัดทรรศนาจร เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินงานจัดซ่อมและปรับปรุง เพื่อรักษามาตราฐานในการบริการของเราให้พร้อมสำหรับให้บริการลูกค้าอย่างประทับใจ และทางเรายังมีช่างผู้ชำนาญการในการจัดการกับทุกปัญหาเกี่ยวกับรถของเรา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าจะไม่มีทางพลาดการเดินทาง เมื่อไว้วางใจเลือกเราเป็นผู้ให้บริการ
นอกจากนี้เรายังมีพนักงานขับผู้มีประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี เพื่อเพิ่มความสบายใจในการเดินทาง ให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย
   
ประกันอุบัติเหตุ
  บริษัทได้จัดทำประกันอุบัติเหตุกับบริษัทที่มีความมั่นคง เราเลือก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพราะ เป็นบริษัทที่มั่นคงรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้น กรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าชดเชยรายละ 2 แสนบาท ทุพลภาพหรือบาดเจ็บจ่ายตามจริง แต่จะจ่ายค่าชดเชยครั้งละไม่เกิน 10 ล้านบาท  
พนักงานขับรถ พนักงานประจำรถและเจ้าหน้าที่ประสานงาน
 
  • จัดหาพนักงานขับรถที่มีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตามกฎหมายถูกประเภทและพนักงานประจำรถ(ไม่ใช้แรงงานเด็ก) พร้อมให้บริการตามกำหนดเวลา ตามเส้นทาง จะต้องบริการอย่างตรงต่อเวลาและสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง วาจา กริยามารยาทจะต้องสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจปฏิบัติหน้าที่
  • ให้แพทย์ตรวจเช็คหาสารเสพติดของพนักงานขับรถ และพนักงานประจำรถอยู่เป็นประจำ
  • มีการจัดอบรมพนักงาน โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบกมาเป็นวิทยากรอย่างสม่ำเสมอ

  • มีรถstand by จอดไว้ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการใช้รถในกรณีฉุกเฉิน
  • เจ้าหน้าที่ประสานงานที่สำนักงาน มีอุปกรณ์สำนักงานครบครัน สามารถรับแจ้งและปรึกษาปัญหาและช่วยวางแผนการใช้รถในกรณีที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าสัญญาว่าจ้าง ตลอด 24 ชั่วโมง มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง วาจา กริยามารยาทจะต้องสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
  • เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคสนามออกควบคุมดูแลรถและพนักงาน
  • จัดหาโทรศัพท์มือถือให้พนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ประสานงานที่สำนักงาน และเจ้าหน้าที่ประสานงานภาคสนาม เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
   
  การตรวจสภาพและดูแลรักษารถ  
  เรามีอู่รถและช่างที่ได้มาตราฐาน เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินงานจัดซ่อมและปรับปรุง โดยการประกอบรถจะต้องออกแบบและได้รับอนุมัติจาก กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร และนำรถคันที่ประกอบเสร็จมาตรวจสภาพ เสียภาษีประจำปี ที่ขนส่งจังหวัด อีกทั้งมีการตรวจสอบสภาพรถของเราอยู่อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีหน่วยบริการซ่อมรถเคลื่อนที่ กรณีที่รถเสียโดยเหตุสุดวิสัย และจัดส่งรถคันใหม่ไปให้บริการลูกค้าในทันที  
 

 
หน้าแรก มาตราฐานบริการ รถของเรา ติดต่อเรา บริการรถรับส่ง กิจกรรมของบริษัท สุมิตราอินเตอร์ ทรานเซอร์วิส
 

© COPYRIGHT, Sumitra Tour and Transervice Co.,Ltd.
All Rights Reserved.

Design by BNCOMTECH.COM

Sumitra Tour and Transervice Co.,Ltd.
10/19 Moo2 Klongklua, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel. 0-2573-3977,0-2982-9069 Fax. 0-2982-9070
E-mail address: ohkwanta@hotmail.com